Saturday, February 13, 2016

AQAG #7

Nakupo kapag:
- Maraming tao
- Bitin ang pinto
- Napipigil pa an gihi
- May tissue na pwedeng upuan
- Nagpapa-impress sa mga lalake
- Sa damuhan
- Isasabay sa pagtae

Nakatayo kapag:
- Ihing-ihi na
- Wala namang tao
- Hindi bitin ang pinto
- Madumi ang rim ng toilet
- Nasa dilim naman at pader lang ang equipment for immediate relief

Nakahiga kapag:
- Napapihi sa panaginip

Walang partikular na posisyon kapag:
- Napapaihi kasi kinikiliti


No, I haven't been asked this question. I just love the way she answered. Throughout the book, the replies speak of breaking dichotomies. I never thought of that before. It's all about 50 or more shades of grey.

BTW, this post is part of a series of reflections lifted from the seminal book "Anong Pangalan Mo Sa Gabi? At Iba Pang Tanong sa mga LGBT" published by the UP Center for Women's Studies, edited by Tetay Mendoza and Joel Acebuche.


- Posted using BlogPress from my iPad

1 comment:

Simon said...

This book seems like a good book to read :) Hopefully I can find myself copy :)