Friday, February 19, 2016

AQAG #8


Tinatanong sa akin sa tuwing malalaman ng aking mga nakikilala na ako'y miyembro ng LGBT community. Marahil ay nagtataka sila o nagugulat na malaya akong kumilos at manamit ayon sa aking tunay na nararamdaman. Bakit ka nga ba hindi matatanggap ng iyong pamilya? Ito ba ay isang kahihiyan? Dahil ba ito sa takot o hindi pagkaunawa? Hindi ba katanggap-tanggap ang pagiging totoo sa iyong sarili?

Coming out to one's family remains to be a very sensitive issue among a lot of friends. It is a very personal decision, laden with so much anguish. I am one of the lucky ones, blessed actually, that I am very much accepted, and loved, by my family for who I am.

Initially, I wanted to focus on one aspect of her response - "when people I meet know that I am a member of the LGBT community." - particularly the word "LGBT Community". I was thinking then that even though I am gay, I do not feel like I belong to a 'community'. I still felt like my 'community' is Gay, not L-G-B-T and all the colors of the rainbow.

In an instant, all this changed for me. With simply one callous, bigoted statement from PacMan, I saw the "LGBT community" emerge. I suddenly found kinship with each and every person who has been labeled "masahol pa sa hayop". I felt the collective indignation as only a community could feel.

Tanggap man ako o hindi ng pamilya ko, ng opisina ko, ng parokya ko, ng boksingerong sikat ay hindi kasing halaga ng pagtanggap ko sa sarili ko. At dahil tanggap ko na ako ay isang tao, taong nagsusumikap maging mabuti, wala kang karapatang tawagin ako, at ang aking ginagawa sa loob ng silid ko, ng anumang pangalan, lalo na ng 'hayop'. At dahil tao ako tulad nilang lahat, ang mga karapatang tinatamasa nila ay dapat ring tinatamasa ko.